logotyp

Příběhy našich sousedů

Na podzim roku 2019 se naše škola zapojila do projektu Příběhy našich sousedů, který organizuje společnost Post Bellum, Paměť národa, a finančně ji podpořilo i Město Veltrusy.

Pětice žáků z devátého ročníku vytvořila výborně spolupracující tým, který i přes nepřízeň osudu – pandemii coronaviru, dokázal projekt dotáhnout do úspěšného cíle. Velkou většinu práce vykonali chlapci, i nad rámec svých povinností předepsaných společností, již jako absolventi naší školy, za což jim patří obrovský dík a uznání.

Ve čtvrtek 17. 12. 2020 se celý tým sešel s naším pamětníkem, panem Antonínem Salačem, paní ředitelkou školy, panem starostou a koordinátorkou projektu na Městském úřadě ve Veltrusích, kde jsme za projektem udělali pomyslnou tečku. Bylo to moc milé a příjemné setkání spojené s promítáním finálních výstupů.

A co bylo cílem projektu? Každý tým si nejdříve našel svého pamětníka, se kterým navázal kontakt a domluvil si natáčení. Po důkladné přípravě následovalo několik návštěv u pamětníka doma a pořízení audio- a videonahrávky. Celá audionahrávka se odeslala do databáze společnosti, kde je volně přístupná veřejnosti. Následně se z vyprávění sestavil životopis pamětníka. Každá skupina si vybrala nějaký zajímavý příběh, který pak měla zpracovat – buď jako audioreportáž pro rozhlasové vysílaní, videoreportáž nebo animaci. Náš tým se rozhodl pro vypracování animace z modelíny a formou ploškové animace. Výstupy jednotlivých týmů se měly porovnat při závěrečné slavnosti, která se nakonec nemohla uskutečnit, což nás všechny moc mrzelo.

Žáci se při realizaci projektu naučili mnoho nových dovedností – spolupracovat v týmu a dovést své dílo ke zdárnému konci, připravit si a vést řízený rozhovor, naslouchat příběhu pamětníka a umět reagovat, vybrat si z jeho vyprávění nejzajímavější momenty a ty následně zpracovat. Naučili se také používat nahrávací techniku a počítačové programy pro zpracování animace, vytvářet postavy, předměty a kulisy pro modelínovou a ploškovou animaci. Začali se více zajímat o naše moderní dějiny a nacházeli souvislosti mezi jednotlivými událostmi. Při realizaci projektu jsme zažili i hodně legrace a příjemných chvilek, samozřejmě ale i nervů, abychom včas a kvalitně dokončili jednotlivé úkoly, řešili jsme vyvstalé problémy a překonávali různé překážky. Strávili jsme mnoho a mnoho společných hodin. Tým se čím dál víc stmeloval, posilovaly se pozitivní vztahy a vzniklo jistě přátelství na celý život. Projekt nás všechny určitě obohatil.

Mgr. Jana Majerčáková,

pedagogické vedení veltruského týmu

Budeme rádi, pokud se podíváte na stránky Příběhů našich sousedů, kde je část našich výstupů zveřejněna: https://www.pribehynasichsousedu.cz/kralupy-nad-vltavou-velvary-veltrusy/kralupy-nad-vltavou-velvary-veltrusy-2019-2020/
Zpět na hlavní výpis

Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230, 736 629 489 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy