logotyp

SCIO

Testování SCIO

Základní škola má svým žákům poskytnout základní vzdělání, které jim umožní pokračovat v dalším studiu a v přípravě na budoucí profesionální uplatnění. Nedílnou součástí vzdělávacího procesu je i hodnocení osvojeného učiva. To je realizováno téměř vždy v rámci třídy nebo školy. Širší porovnání vědomostí a jejich použití je v běžných školních podmínkách v podstatě nemožné. Proto hledáme možnosti, jak žákům, učitelů a rodičům poskytnout možnost porovnat si úspěchy i problémy v celorepublikovém měřítku.

Naše škola již několik let využívá nabídky společnosti SCIO, která realizuje různé formy testování. Dlouhou dobu již využíváme srovnávací testování pro 9. ročníky. Výsledky tohoto testování jsou žákům k dispozici před podáváním přihlášek na střední školy a dokladují předpoklady žáka pro vybranou školu.

V posledních letech se snažíme vytvořit kontinuální formu testování v průběhu celé školní docházky, tak aby si všichni zúčastnění mohli průběžně vytvářet představu o výsledcích vzdělávání každého žáka a následně pak pracovat na zlepšení školní práce. Kromě tohoto přínosu je účast na testování také určitou formou nácviku pro absolvování různých testových zkoušek, které v dalším životě každého žáka nepochybně čekají.

V letošním roce se bude určitá forma testování týkat žáků 3., 5., 7. a 9. ročníku. Kromě testování zaměřeného na výsledky vzdělávacího procesu budeme již třetím rokem realizovat v 8. ročníku tzv. test silných stránek.

Test silných stránek je pozitivně zaměřené testování, které dává žákům náhled na jejich schopnosti, a měl by je tak nasměrovat a motivovat v jejich vývoji a cestě za osobními cíli. Po testování děti společně s vyučující výchovy ke zdraví zhodnotí, zda výsledkům rozumí, co je překvapuje a jak se ztotožňují s výsledky. Žáci si pak sami uvádějí různé příklady, jak své silné stránky využívají. Na výsledky testu pak navazují různé sociálně-psychologické hry a pracují ve skupinách, kde si ukazují, jak se při konkrétních aktivitách uplatňují typy schopností z testu (objevitel, tvořivec, parťák, nadšenec, kapitán). Výsledky testů jsou i pro rodiče dobrou příležitostí probrat se svými dětmi jejich přednosti a to, jak je mohou využívat.

Tento test nesouvisí s probíraným učivem, ale umožňuje všem dětem nalézat oblasti, ve kterých mohou uspět. https://www.testovani.cz/Projekt/44/test-silnych-stranek

NÁSTĚNKA

Classroom

Žákovská knížka

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace
Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230 – školní jídelna
Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy