logotyp

Škola v přírodě Nové Hutě 2013 5. A, 5. B

ZŠ Veltrusy – Realizace projektu a hodnocení školy v přírodě 5.ročníky

Cíl:

Seznámit žáky pomocí ptáků (i dalších zvířat) se třemi živly: voda, země a vzduch. Čím jsou tyto živly nejen ptákům, ale i dalším zvířatům a lidem prospěšné a jak je můžeme chránit, případně o ně pečovat.

Program:

  1. Etapa projektu – v ZŠ Veltrusy:

Na podzim výsadba stromů v blízkém okolí školy, jako budoucích domečků pro ptáky. Následuje průběžná péče o zasazené stromy – každá třída má svůj strom + v zimě výroba krmítek (starší žáci školy v rámci praktických činností) + krmení ptáků v zimě – průběžné.

Realizace

Výroba krmítka s dopomocí rodičů. Fotografie ptačí budky, která byla umístěna na školním pozemku ZŠ.

 

 2. Etapa projektu – Škola v přírodě na Šumavě (Nové Hutě) – březen 2013

  1. Den – 17.3.2013
    Příjezd, ubytování, rozdělení do družstev, seznámení s tématem ŠVP a okolím objektu – vycházka.
    Výstup: seznámení s tématem a prostředím ŠVP – obrázek dětí.
    Čas ekologických aktivit: 3 hodiny.

Realizace a hodnocení

Ubytování, pravidla ŠvP, seznámení s tématem, pokřik ve skupinách, tvorba plakátu – úvod. Vycházka do okolí na Pláně 2.5km, tvorba deníků. Čas ekol. aktivit byl splněn – 4hodiny. Výstup viz. obr. dětí v deníku, každý den probíhaly kontrolní soutěžní otázky, za která děti dostávaly obrázky ptáčků a nalepovaly si je do deníku.

2. Den – 18.3.2013
První živel: vzduch – nejprve, k čemu ho využívají ptáci (a jak) – pracovní listy, dopolední výuky propojení s matematikou, výuka s lektorem
Odpolední výuka venku – pozorování ptáků – výroba vlaštovek. Síla vzduchu, hra v přírodě.
Pomůcky a materiál: pracovní listy, papír.
Výstup: pracovní listy, vlaštovky z papíru, nástěnka.
Čas ekologických aktivit: 5 hodin.
Realizace a hodnocení

Dopolední výuka – živel vzduch a ptáci s lektorem,3h – M. Homolková, pozorování ptačích per. Výroba papírových vlaštovek a následná soutěž skupin – síla vzduchu.

Odpolední program byl změněn kvůli počtu dětí. Následoval tedy výlet na Meteorologickou stanici v Churáňově s přednáškou a ukázkou jednotlivých přístrojů. Pěší túra 10km. Čas ekologických aktivit byl splněn – 5hodin.

3. Den – 19.3.2013
Jak využívá vzduch (vítr) člověk – větrné elektrárny, měření síly větru, kde se vzduch bere a jak voní – dopolední výuka. Pohádka o Měsíčníku, Větrníku a Slunečníku. Drobné hry.
Odpolední výuka – jak vypadá větrná elektrárna, fotografie, návštěva meteorologické stanice v Churáňově, případně lanového centra. (Velký, malý Polec – autobus)
Pomůcky a materiál: pohádka o Měsíčníku, Větrníku a Slunečníku, barevný papír, čtvrtka.
Výstup: obrázek větrné elektrárny, plakát – k čemu je vítr prospěšný, dramatizace pohádky o Měsíčníku, Větrníku a Slunečníku.
Čas ekologických aktivit: 6 hodin.

 

Realizace a hodnocení

Dopolední výuka vzduch a větrné elektrárny – lektor M Homolková,3h + pracovní listy, děti pracovaly společně na plakátu skupin – ptáci.

Odpolední výuka splněna 18.3.,  tedy z důvodu počtu žáků jsme navštívili pstruhovou líheň na Borové Ladě a rašeliniště v Chaloupecké slati a inf. středisko NPŠ ve Svinné Ladě – 2.živel voda.

Večerní program byl pak pohádka o Větrníku, Slunečníku a Měsíčníku – 1.část a následná dramatizace – domyšlení pohádky ve skupinách proběhla 20.3.

Časový rozsah ekologických aktivit byl splněn -6h – viz fotografie níže.

4. Den – 20.3.2013
Jak můžeme vzduchu pomáhat my lidé… Čím mu naopak škodíme, čím pomáhá on nám. Dopolední výuka pomocí pracovních listů, shrnutí tématu vzduchu (větru) jako živlu. Odpoledne výroba větrníků a pozorování, jak se chová v krajině (korouhvičky). Shrnutí živlu vzduch – co jsme se dozvěděli, propojení se stromem, který jsme zasadili, jak chránit stromy, před větrem, které stromy jsou odolné proti zlámání, jaké stromy najdeme na horách. Stromy i rostliny nám vyrábějí kyslík pro dýchání – návštěva lesa.
Pomůcky a materiál: barevný papír, napínáčky a dřevěné tyčky, Atlasy stromů a knížka Duše stromů od Marie Brožové.
Výstup: větrníky z papíru, vymyšlená pohádka.
Čas ekologických aktivit: 5 hodin.
 Realizace a hodnocení

Dopolední výuka proběhla dne plánu v projektu s výrobou větrníků – síla větru venku. A následné shrnutí živlu vítr a vzduch. Odpolední výuka – živel voda – stavby ze sněhu. Všechny skupiny měly za úkol vymodelovat ze sněhu svého ptáka. Vodní ptactvo – lektor M. Homolková, 2h – ptáčkové a píšťalky na vodu, vodní hudební nástroje – využití.

Večerní program byl i výstupem – dramatizace pohádky, zhodnocení větrníků – viz. fotografie níže. Časová dotace ekologických aktivit 6hodin.

5. Den- 21.3.2013
Další živel – voda. Nejprve ve spojení s ptáky – vodní ptactvo – pracovní listy – dopolední výuka. Jaká voda je – hudební výchova – zvuky vody, nástroje, na které voda hraje… (Ptáčci). Odpolední pozorování v přírodě a návštěva Eko centra ve Svinné Ladě, Borová Lada – Chaloupecká slať (rašeliniště), líheň ryb. (1 cesta linkovým autobusem).
Pomůcky a materiál: Pracovní listy, dalekohled, hudební nástroje.
Výstup: pracovní listy, vodní hudební nástroje, malba – voda.
Čas ekologických aktivit: 5 hodin.
Realizace a hodnocení

Dopolední výuka splněna 20.3.,dále pak shrnutí živlu voda – čištění vody, čistírna odpadních vod – přednáška s lektorem M. Homolková, 2h, následná malba ve skupinách a dodělání plakátu skupin – ptactvo.

Odpolední výuka splněna 19.3.,dále pak procházka, seznámení s horským ptactvem a živočich – lektor M. Homolková, 2h. Živel země – stopy ve sněhu, pozorování a sběr přírodnin na pozdější výrobu hnízd. Procházka 4km (pozorování s lektorem).

Večerní program následoval zkoumáním přírodnin a ptačích per pod mikroskopem +lektror M. Homolková,1h. Zhodnocení dne deníky a otázkami.

Čas ekologických aktivit 6hodin.

6. Den – 22.3.2013
Jak využívá živel voda člověk, na co všechno ho potřebuje (vodní elektrárny), mlýny. Dopolední výuka – pracovní listy v propojení s českým jazykem a matematikou, výuka s lektorem (M.Homolková). Odpoledne: výroba mlýnku do vody a jeho použití (vyzkoušení na místním potoce), čištění vody – čistírna odpadních vod. Pozorování živočichů – sběr v terénu a mikroskopické zkoumání, výuka s lektorem (M. Homolková)
Pomůcky a materiál: mikroskopy, dřevěné laťky, špejle, lepidlo.
Výstupy: mlýnek na vodu, plakát – seznámení s horským ptactvem a živočichy.
Čas ekologických aktivit: 5 hodin.
Realizace a hodnocení

Dopolední výuka splněna 21.3., mlýnek na vodu jsme z důvodu špatného počasí nevyráběli. Mikroskopické práce splněny také 21.3. Pracovní list – mlýny propojené s výukou matematiky. Vyhodnocení plakátů země a voda. Výuka s lektorem – M. Homolková, 2h: ptáci na Šumavě, v krmítku  – nasypání zrní na určitá stanoviště pro pozdější pozorování.

Odpolední výuka – výlet na Kvildu – téma země – interaktivní programy v inf. centru NŠP.

Časová dotace ekol .aktivit splněna – 5hodin.

7. Den – 23.3.2013
Jak vodě (přírodě) pomáháme my lidé. Celodenní výlet – Čeňkova pila – Vltava (od Smetany), soutok Křemelná + Vydra. Kašperské Hory – výlet do centra v případě špatného počasí. Vlastní program.
Výstup: program výletu dle počasí a aktuálních možností, zápis do deníku.
Čas ekologických aktivit: 6 hodin.
Realizace a hodnocení

7.a 8. den projektu z důvodu počasí prostřídán. Tedy 7.den země a hnízdění ptáčků. Dopolední výuka proběhla dle plánu a odpolední výuka stavění hnízd také – ve skupinách + výroba ptáčků do hnízd. Dětem se moc líbilo tvoření, časová dotace splněna – 6hodin. Výstupem bylo hnízdo z přírodnin a kresba vlastního stromu dle keltského horoskopu – viz opět fotografie níže.

8. Den – 24.3.2013
Poslední živel – země. Ptáci využívají zemi a stromy pro stavbu svého hnízda a kde se jim dobře hnízdí – ukázky. Dopolední výuka – každý je nějaký strom dle data narození. Poznej svůj strom. Odpolední výuka – postav si své hnízdo z přírodnin, kde ti bude dobře. Zkus postavit hnízdo pro celou skupinku.
Pomůcky a materiál: přírodní materiál pro stavbu hnízda a pracovní listy.
Výstup: hnízdo z přírodnin, každé dítě bude znát svůj strom + vlastní obrázek – reliéf z modelíny – popis fotografie, dle horoskopu, pracovní listy.
Čas ekologických aktivit: 5 hodin.

Realizace a hodnocení

Celodenní výlet na soutok Křemelné a Vydry: Antýgl – Čeňkova Pila, pěší túra cca 8km. Pozorování řeky Vydry, přírodních zajímavostí, návštěva Turnerovy chaty, kde chovají  „Vydrýska“ z večerníčku. Čeňkova pila  – vodní elektrárna.

Večerní program – psaní deníků, zhodnocení dne.

Časová dotace ekol.programu 6hodin.

9. Den – 25.3.2013
K čemu všemu slouží země nám lidem. Proč bychom ji měli chránit a pečovat o ni. Dopolední hra v terénu – stanoviště, poznej, proč zemi chráníme a zapamatuj si co nejvíce, výuka s lektorem (M. Homolková). Odpoledne: návštěva Eko centra Kvilda (autobus, 3 D film, příroda Šumavy, kostelík.
Výstup: plakát Země, poznatky o zemi ze hry a ekocentra.
Čas ekologických aktivit: 5 hodin.
Realizace a hodnocení

Dopolední hra v terénu byla přesunuta na odpoledne. Dopolední program jsme věnovali doděláním všech aktivit ze živlu země: stromy a deníky, kdy se zakončila celotýdenní hra se sbíráním ptáčků do sešitu.

Odpoledním programem byla hra původně z dopoledne, přesunula se kvůli špatnému počasí do budovy. Název hra se stanovišti byla „Cesta za pokladem přes živly“, kdy se každá skupina probojovala ke svému pokladu.(příprava M. Homolková-lektor).

Večerním programem pak bylo sledování 2.části pohádky O Měsíčníku, Větrníku a Slunečníku.

Časová dotace ekolog.výchovy 6hodin.

10. Den – 26.3.2013
Jak můžeme zemi pomáhat, co potřebuje. Zasazování rostlin venku, živočichové v zemi. Modrava – malování dřevěných ptáčků – patronů. Shrnutí celého programu. Závěrečné slavnostní ukončení, rozdání diplomů a cen jednotlivým družstvům.
Pomůcky a materiál: papír na diplomy, medaile, dřevění ptáčci, atlas ptáků.
Výstup: malování na ptáčky, poznávání živočichů, kteří žijí v půdě, shrnutí programu.
Čas ekologických aktivit: 5 hodin.
Realizace a hodnocení

Dopolední výuka změněna (zasazování rostlin dle počasí zrušeno) na výkres – nejhezčí zážitek ze školy v přírodě. Shrnutí veškerých ekologických aktivit v rámci školy v přírodě. Zhodnocení a rozdávání diplomů.

Odpolední program – hra Hvězdice poznání – hra na paměť na téma názvy ptáků a čeledi. Dalším programem bylo barvení dřevěných ptáčků z Modravy jako cíl našeho projektu s přednáškou.

Večerní program – balení.

Časová dotace 5hodin.

11. Den – 27.3.2013
Balení a odjezd domů.
Výstup: rozloučení se s Šumavou – procházka.
Čas ekologických aktivit: 3 hodiny.

Realizace a hodnocení

Poslední den byl odjezd již v 10h dopoledne, proto výstup nebyl splněn, celkový počet hodin environmentální výchovy byl  – 55hodin.

Ekologická výchova: celkem 53 hodin za 11 dní.

Vyhrazujeme si změnu programu dle aktuálního počasí, možný další výlet, v případě nepřízně počasí – město Vimperk.

Dále nejsou v programu uvedeny sportovní aktivity, které zařadíme rovněž dle počasí venkovní, případně vnitřní.

Lektoři budou vyučovat 2x v každé třídě, každý z lektorů bude mít 2 dvouhodinové tematické přednášky.

 Celkové hodnocení projektu a školy v přírodě:

Program školy v přírodě se dětem moc líbil, jeho náplň byla velice pestrá a i přes časovou náročnost jsme splnili většinu výstupů, které byly v programu.

Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

Classroom

Bakaláři

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace

Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230 – školní jídelna

Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy