logotyp
  • image 40
  • image 41
  • image 42
  • image 43
  • image 44

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ A ZAHRADY ZŠ VELTRUSY

/výňatek z provozního řádu/
Provozovatel: Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace
Provozní doba: pondělí – pátek
17,00 - 19,00 – duben, říjen,
17.00 - 20.00 - květen, červen, září
(vždy mimo provozní dobu ZŠ)
Platné do 31. 12. 2020.

POVINNOSTI UŽIVATELŮ
1. nahlásit se a zapsat u správce hřiště
2. provozovat sportovní aktivity, případně předškolní děti – využívat pískoviště, hrací prvky u družiny
3. nahlásit případné škody správci hřiště

PŘI UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ SE ZAKAZUJE
o kouření a manipulace s otevřeným ohněm;
o používání alkoholických nápojů a jiných omamných prostředků;
o vstupovat do areálu školy v podnapilém stavu;
o vodění psů a jiných zvířat;
o odkládat kola a jiné dopravní prostředky mimo vymezené odkladové plochy – i zde na vlastní nebezpečí;
o jízda na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech apod. a vstup v kopačkách s kolíky;
o jakýmkoliv způsobem znečišťovat a poškozovat prostory a zařízení areálu, odhazovat odpadky mimo určené místo;
o přetěžovat veškeré herní prvky, každý herní prvek je určen pouze pro využití jednou osobou;
o provádět činnosti, které by hrubým způsobem obtěžovaly okolo bydlící občany.


Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky hřiště a zahrady a nabývá účinnosti dne 21. září 2020.

Veltrusy, 21. září 2020

Mgr. Světlana Racková,
ředitelka školy


Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

Classroom

Žákovská knížka

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace
Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230 – školní jídelna
Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy
Škola Veltrusy
Družina a klub škola Veltrusy
Jídelna Škola Veltrusy
Logo ZŠ

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy