logotyp
  • image 40
  • image 41
  • image 42
  • image 43
  • image 44

Projekt „Šablony II pro ZŠ Veltrusy“

Projekt „Šablony II pro ZŠ Veltrusy“Od ledna 2019 čerpá naše škola evropské dotace v rámci výzvy CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011781 Šablony II pro ZŠ Veltrusy.

V rámci tohoto projektu jsme si pro podporu vybrali personální šablony – finanční podporu pro poloviční úvazek speciálního pedagoga a pro poloviční úvazek školního psychologa. Dále využíváme podporu školního asistenta ve školní družině

Speciální pedagog se věnuje podpoře žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Současně ale věnuje čas i žákům, kteří potřebují individuální podporu, aby zvládli výukové problémy apod. Pozornost je rovněž věnována žákům prvního ročníku. Speciální pedagog jim pomáhá překonat přechod do školy a zdolat nástrahy prvních školních úkolů.

Školní psycholog zajišťuje péči o žáky s osobními, školními i dalšími individuálními problémy. Dle potřeby se věnuje nejen dětem, ale pomáhá s řešením různých problémů také rodičům. Kromě toho se školní psycholog dlouhodobě věnuje práci se třídními kolektivy.

Ve spolupráci s třídními učiteli jednotlivých tříd podporuje školní psycholog práci s třídními kolektivy, řešení třídních i individuálních problémů, zlepšování vztahů v rámci kolektivu třídy a nácvik spolupráce při řešení různých problémů a úkolů.

Školní asistent podporuje práci vychovatelek ve školní družině v oddělení.

Díky využití „šablon" se nám tak zachovat kontinuitu při práci školního psychologa a speciálního pedagoga a podpořit práci vychovatelek ve školní družině.

Kromě personálních šablon jsme si na základě výstupů z dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV a na základě vlastních potřeb vybrali vzdělávací aktivity pro učitele i vychovatelky školní družiny a školního klubu.

Celková suma čerpaná v rámci dotace dosahuje 1 833 216 Kč. Částka bude čerpána od ledna 2019 do prosince 2020 a v rozpočtu školy představuje výraznou podporu čerpaných finančních prostředků.

Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

Classroom

Žákovská knížka

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace
Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230 – školní jídelna
Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy
Škola Veltrusy
Družina a klub škola Veltrusy
Jídelna Škola Veltrusy
Logo ZŠ

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy