logotyp
 • image 40
 • image 41
 • image 42
 • image 43
 • image 44

Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče, milé děti,

zdravím Vás všechny v samém závěru letošních prázdnin a věřím, že se všichni do školy už opravdu těšíte.

Milé děti, doufám, že ve většině z vás přetrval pocit z minulého školního roku, že společně ve škole je nám všem opravdu lépe, než být sice doma, ale bez kamarádů i nás učitelů.

Vážení rodiče, věřím, že i pro všechny dospělé nastane konečně alespoň v oblasti školní docházky klidnější období.

Všichni si určitě dobře uvědomujeme, že nás čeká spousta práce a procvičování. Nicméně všichni pevně věříme, že to bude práce společná a že se nám společně podaří dohnat potřebné a pracovat v běžných podmínkách, na které se těšíme my dospělí a určitě i děti. My učitelé se pro to budeme snažit udělat maximum a na společnou práci s dětmi se již opravdu těšíme.

Budeme se snažit co nejvíce vrátit školní docházku do běžných podmínek, nicméně bude i nadále nutné dodržovat určitá pravidla, která vycházejí z pokynů ministerstva školství a která jsme museli přizpůsobit co nejlépe a nejvýhodněji našim konkrétním školním podmínkám.

Nastolená pravidla jsou určitým kompromisem mezi běžnou situací, požadovanými opatřeními a našimi podmínkami. Určitě nás omezí, ale jejich respektování přispěje k ochraně zdraví nás všech. S tímto vědomím k nim, prosím, přistupujte a určitě se nám podaří vše zvládnout bez větších problémů.

Zároveň upozorňuji, že jak jistě všichni dobře víte, je možné, že se uvedená pravidla budou ještě do začátku školního roku nebo v jeho průběhu měnit.

Shrnutí základních opatření a pravidel:

 1. 1. září se tradičně sejdeme na školním hřišti, kde budou vyznačeny sektory pro žáky 1. a 2. stupně a sektor pro přítomné rodiče. Zvláštní sektor bude vymezen pro prvňáčky a jejich rodiče. Ti budou moci doprovodit své děti do třídy /aktuálně platí, že bez roušek –možná se ještě změní?/. Rodiče starších dětí prosíme, aby setrvali před školou a do budovy nevstupovali. Děkujeme.
 2. Výuka bude co nejvíce organizována v rámci ročníku a děti budou co nejvíce setrvávat ve své kmenové učebně.
 3. Školní družina bude v porovnání s předchozími školními roky fungovat v co největším možném rozsahu pouze v rámci jednotlivých oddělení.
 4. Pro ranní družinu budou otevřena dvě oddělení /ve dvojdomku/, kde budou přítomny všechny přihlášené děti bez ohledu na ročník. Po odchodu družiny a před příchodem žáků bude provedena dezinfekce obou učeben.
 5. Vyzvedávání dětí z oddělení školní družiny umístěných v hlavní školní budově bude upraveno tak, aby dospělí do školní budovy nevstupovali. Blíže Vás s touto organizací seznámí třídní učitelé a paní vychovatelky.
 6. Školní klub – zde se nedá omezit setkávání dětí z různých tříd.
 7. Školní jídelna – z kapacitních a prostorových důvodů není možné zajistit výdej obědů po jednotlivých třídách. Proto bude výdej organizován i nadále ve třech časech. Mezi jednotlivými výdeji bude školní jídelna dezinfikována. Děti budou dostávat přímo do ruky tác s pitím a příborem, případně ovocem apod. Nic si nebudou brát samy.
 8. Zájmové kroužky – budou nabídnuty pouze ve výrazně omezené míře, neboť nejsme vzhledem ke změnám v organizaci výuky schopni vedení kroužků personálně zajistit.

Při přihlašování do nabídnutých zájmových kroužků počítejte, prosím, s faktem, že na kroužcích se žáci budou setkávat i s dětmi z jiných ročníků. Není v našich personálních ani prostorových možnostech zorganizovat kroužky odděleně pro jednotlivé třídy.

 1. Pohyb cizích osob po škole /včetně rodičů/ se budeme snažit omezit na minimum. Důvodem je opět ochrana zdraví všech školáků i učitelů. Děkujeme za pochopení.
 2. 10.   Potřebné konzultace s učiteli i vedením školy sjednávejte, prosím, nejprve telefonicky na konkrétní termín.
 3. Potvrzování průkazek a dalších dokladů bude v týdnu od 1. do 4. 9. možné vždy od 7 do 8 hodin u zadního vchodu do školy /vchod ze hřiště/.
 4. Vchod ze hřiště používejte vždy v případě potřeby vstupu do školy – bude zde přítomný vrátný.
 5. Do školy chodí pouze úplně zdravé děti. Při náznacích onemocnění nechte raději dítě doma a zkontaktujte dětského lékaře. Ochráníte tak nejlépe zdraví svého dítěte, ale i zdraví všech z jeho okolí. Děkujeme Vám, že budete toto opatření striktně respektovat a dodržovat.
 6. V případě, že se příznaky nemoci projeví u dítěte během dne, budeme Vás kontaktovat. Je nutné, abyste si dítě co nejdříve ze školy vyzvedli a telefonicky kontaktovali dětského lékaře.

V případě, že nemůžete mít např. v zaměstnání u sebe mobilní telefon, poskytněte, prosím, třídnímu učiteli další průběžně dostupný telefonický kontakt.

 1. Denně dávejte, prosím, dětem do školy papírové kapesníky a jednu čistou a zabalenou roušku /i když není povinnost je ve škole nosit, tato rouška bude použita v případě náhlého propuknutí nemoci u dítěte/.

Není v možnostech školy denně poskytovat všem dětem kapesníky a další ochranné prostředky. Samozřejmě, že pro výjimečné případy máme ochranné pomůcky připraveny.

 1. V případě, že dítě trpí chronickým onemocněním, alergií /a projevem tohoto onemocnění jsou stálé příznaky typu rýma, kašel/ bude dotyčný v případě potřeby jednorázově dokládat lékařské potvrzení, že se jedná o příznaky chronického onemocnění, alergie apod. /bude řešeno ve spolupráci s třídními učiteli/.

 

Milé děti, vážení rodiče, věřím, že jsem Vás těmito prvními zprávami neodradila. Určitě si na stanovená pravidla všichni rychle zvykneme a vše bude probíhat v klidu a v pohodě.

Za současné situace bude nutné určitě mnohem více komunikovat – nejen z pohledu organizačního, ale i z pohledu školní práce. Proto, prosím, pravidelně sledujte elektronickou žákovskou knížku, kam Vám budeme posílat nové informace /žákům i rodičům/. Děkujeme za pochopení.

Do nového školního roku Vám všem přeji hodně úspěchů, pevné zdraví a radost ze školní práce. Prvního září se s Vámi těšíme na viděnou!

Za učitelský sbor ZŠ Veltrusy Světlana Racková

 

Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

Classroom

Žákovská knížka

Jídelní lístek

Měřící stanice

Měřící stanice prachových částic – informace o aktuálním stavu
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace
Opletalova 493, Veltrusy 27746

skola.veltrusy@seznam.cz

315 781 188 – základní škola

604 367 351– školní družina I.,II.odd.
737 402 469 - ŠD III. odd.
733 206 630 - ŠD IV. odd.
733 211 134 - ŠD V. odd.
733 207 472 - ŠD VI. odd.

315 781 230 – školní jídelna
Domů - Základní škola Veltrusy
Domů - Základní škola Veltrusy
Škola Veltrusy
Družina a klub škola Veltrusy
Jídelna Škola Veltrusy
Logo ZŠ

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy